Sociale veiligheid

Sociale veiligheid binnen volleybalvereniging Touché ’86.

Als sportvereniging Touché ’86 willen we dat alle leden veilig en met plezier kunnen sporten.
De zorg voor een veilige omgeving is daarbij essentieel. We willen immers een situatie scheppen waarin sporters kunnen groeien en bloeien. Elke zaak van grensoverschrijdend gedrag is er één teveel!

We streven ernaar iedereen die betrokken is bij de Touché’86, te informeren over het beleid omtrent grensoverschrijdend gedrag en de preventie daarvan. Het is belangrijk om als vereniging maatregelen te nemen om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen en om bij incidenten snel en adequaat te handelen. Vandaar dit document. Als vereniging willen wij de sociale veiligheid binnen de vereniging door middel van de volgende maatregelen waarborgen:

 1. Sociale veiligheid onder de aandacht brengen bij de leden.
 2. Het opstellen en delen van gedragsregels rond seksuele intimidatie.
 3. Heldere omschrijving van het aannamebeleid van trainers/begeleiders.
 4. Het aanstellen van een vertrouwenscontactpersoon (VCP) binnen de vereniging.
 5. Een VOG (verklaring omtrent gedrag) van alle vrijwilligers die met jeugdleden omgaan.
 6. Persoonsgegevens die wij verwerken
 1. Sociale veiligheid onder de aandacht brengen bij de leden.
  Het gaat hier om bewustwording binnen de vereniging. Grensoverschrijdend gedrag (inclusief seksueel misbruik) kan binnen elke vereniging plaats vinden. Als bestuur hebben we de taak om de kans hierop zo klein mogelijk te maken. Daarom is het belangrijk het onderwerp onder de aandacht te brengen. Dit kan tijdens de jaarlijkse ledenvergadering, via de website, in nieuwsbrieven en via de jeugd TC vergaderingen. Bij het onder de aandacht brengen gaat het om het bespreken van hoe je grensoverschrijdend gedrag kunt signaleren, voorkomen en indien nodig aanpakken.
  Bestuursleden en leden van de jeugd TC zijn op de hoogte van het beleid rond sociale veiligheid en de gedragsregels rond seksuele intimidatie.
 1. Het opstellen en delen van gedragsregels rond seksuele intimidatie.
  De gedragsregels zijn terug te vinden in het document Gedragsregels Touché ‘86
 1. Heldere omschrijving van het aannamebeleid van trainers/begeleiders.
  Het aannamebeleid van trainers is terug te vinden in het document Aanname beleid begeleiders/trainers Touché ‘86.
 1. Het aanstellen van een vertrouwenscontactpersoon (VCP) binnen de vereniging.
  Alles rond de VCP is te vinden in het document Vertrouwenscontactpersoon Touché ‘86.
 1. Een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) van alle vrijwilligers die met jeugdleden omgaan.
  Alles rond de VOG is te vinden in het document Verklaring omtrent gedrag Touché ‘86.
 2. Persoonsgegevens die wij verwerken.
  Alles rond privacy is te vinden in dit document.
  “Privacyverklaring”

Tot slot

Volleybal vereniging Touché ’86 is een kleine en hechte vereniging binnen het dorp Baarn. Veel senioren zijn als vrijwilliger actief betrokken binnen onze vereniging. We hebben als vaste thuisbasis Sporthal de Trits en de meeste leden kennen elkaar en spreken elkaar op trainingsavonden en competitieavonden. Onze vereniging bestaat voor ongeveer de helft uit jeugdleden. Van meerdere jeugdleden zijn ook een van de ouders lid. Laten we als leden van de vereniging er met zijn allen voor zorgen dat we de gezellige, sfeervolle, sportieve én veilige volleybalvereniging zijn die we al jaren zijn.

Bestuur Touché ’86.  10-08-2017