Lid worden?

Vind je volleybal een leuke sport – of weet je het nog niet zeker? Bij Touché mag je altijd vrijblijvend drie avonden meetrainen. Daarna besluit je of je lid wilt worden.

We kennen bij Touché ’86 drie leeftijdscategorieën:

  • Jeugd tot 12 jaar, het Cool Moves Volleybal (CMV);
  • Jeugd van 12 tot 18 jaar;
  • Senioren vanaf 18 jaar.

Bovenstaande teams spelen mee in de regionale Nevobo-volleybalcompetitie. Daarnaast wordt er bij ons ook recreatief gevolleybald; deze leden doen niet mee aan de Nevobo-competitie.

Onze vaste trainingsavond is de maandag, van 18:00u tot 22:30u. Omdat onze teams verschillende trainingstijden hebben, is het handig als je van tevoren even een mail stuurt om te bespreken bij welk team je het beste past. Dan kunnen we je laten weten hoe laat je kunt komen en bij welke trainer je je kunt melden.

Om lid te worden, dien je dit formulier in te vullen: Inschrijfformulier.

Het ingevulde formulier lever je vervolgens, samen met een recente pasfoto (mag ook digitaal), in bij de secretaris van de vereniging, het liefst via de mail.

Wijzigingen doorgeven of het lidmaatschap opzeggen gaat met hetzelfde formulier.

Belangrijk: hoewel de contributie per kwartaal wordt geïnd, geldt het lidmaatschap van Touche ’86 voor competitie spelende leden telkens voor een heel seizoen (van juli tot en met juni). De opzegtermijn is één maand. Dus als je wilt opzeggen, zorg dan dat het formulier uiterlijk 1 juni bij de secretaris is (niet bij de trainer!)

Zo staat het in onze statuten (artikel 8.2, “Einde lidmaatschap”):

  1. Bij opzegging van het lidmaatschap door het lid wordt onderscheid gemaakt tussen niet spelend en een spelend lid. Onder een spelend lid wordt verstaan die leden die in competitieverband uitkomen. Een niet spelend lid heeft de plicht om schriftelijk op te zeggen uiterlijk vier weken voor het tijdstip waarop hij/zij het lidmaatschap wil beëindigen. Een spelend lid heeft de plicht om schriftelijk op te zeggen vóór één juni van het lopende verenigingsjaar. Indien een opzegging door een spelend lid niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het daarop volgend verenigingsjaar, tenzij het bestuur anders besluit of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.