U wordt uitgenodigd voor de algemene ledenvergadering van dinsdag 29 november 2011 om 20.00 uur. Deze vergadering vindt plaats in de Herberg van Paulus, Stationsweg 20 te Baarn. De leden waarvan een e-mailadres bekend is bij de secretaris zullen de vergaderstukken toegezonden krijgen per e-mail.

Oproep aan alle leden met een verzoek een e-mail te sturen naar info@touche86.nl met vermelding tot welke (training)groep zij behoren. Dit om onze e-mail adressen lijst bij te werken.