Dames 1 gaat weer trainen!

Dankzij de inspanningen van Tessa Groot kunnen we in januari weer starten met een dames-team! Tessa heeft diverse dames benaderd om weer mee te spelen. Hoewel we op dit moment nog maar vijf dames op de lijst hebben staan, is dit genoeg om alvast weer met trainen te starten. Theo Remmerswaal heeft zich bereid verklaard om tot eind april deze training op zich te nemen. Al met al een prachtig resultaat!

We zoeken nog dames. Misschien vind je het leuk om nu alvast te trainen, zodat het Dames 1 team volgend seizoen vol aan de competitie kan meedoen. Kom in dat geval gewoon een keer vrijblijvend meetrainen op de maandagavond.

Bestuursfunctie penningmeester vacant

Op dit moment is bij onze vereniging de functie van penningmeester vacant. Voor deze functie zijn wij dan ook binnen onze vereniging op zoek naar een enthousiaste vrijwilliger, die met de overige bestuursleden een nieuwe impuls aan onze volleybalvereniging wil geven. We hopen dat jij die vrijwilliger bent.

 

Wat houdt de functie van penningmeester in?
De penningmeester bewaakt het “huishoudboekje” van onze vereniging. Hij (zij kan natuurlijk ook) zorgt ervoor dat er elk jaar een begroting wordt opgesteld die aan de leden worden voorgelegd. De penningmeester int de contributie, betaalt de rekeningen van Touch? en houdt in de gaten dat we binnen de goedgekeurde begroting blijven. Enig financieel inzicht is gewenst.

Hoeveel tijd kost het?
Dit is heel erg afhankelijk van hoeveel tijd je er zelf voor over hebt. Reken in ieder geval op gemiddeld een paar uur per week om de inkomsten en uitgaven bij te houden en om eens per maand de bestuursvergadering bij te wonen. Als je daarnaast nog extra taken wilt oppakken, kost dat natuurlijk meer tijd.

Wat levert het je op?
Het is een vrijwilligersfunctie, dus geld levert het niet op. Maar wel de voldoening dat je een bijdrage levert aan onze mooie vereniging. Ook kun je in deze bestuursfunctie je (latente?) organisatietalenten ontplooien. En ikzelf heb gemerkt dat het heel leuk is om met de andere bestuursleden te zorgen dat de vereniging goed blijft draaien.

Waar kun je terecht voor meer vragen?
Ik hoop dat je door bovenstaand verhaal enthousiast bent geworden. Als dat het geval is en je meer wilt weten, neem dan contact met mij op.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur,

Arthur Bouland
Voorzitter Touché ’86

Algemene Ledenvergadering

U wordt uitgenodigd voor de algemene ledenvergadering van dinsdag 29 november 2011 om 20.00 uur. Deze vergadering vindt plaats in de Herberg van Paulus, Stationsweg 20 te Baarn. De leden waarvan een e-mailadres bekend is bij de secretaris zullen de vergaderstukken toegezonden krijgen per e-mail.

Oproep aan alle leden met een verzoek een e-mail te sturen naar info@touche86.nl met vermelding tot welke (training)groep zij behoren. Dit om onze e-mail adressen lijst bij te werken.

Touché '86 – Volleybalvereniging van Baarn. Informatie over de teams, met wedstrijdschema's, standen, nieuws, foto's en evenementen.