Historie Beachvolleybal bij Touché

De opening van Bosbadbeach met voorzitter JaapJan Eringa.

Sinds 2016 werd er al door een aantal Touché leden wekelijks gebeachvolleybald in de Soesterduinen. Ook werden al de eerste ideeën en plannen gesmeed om ergens in Baarn vaste velden te krijgen. In April 2018 ging deze wens dan eindelijk in vervulling. We konden vanaf dat moment over twee velden bij het Bosbad in Baarn beschikken. Al snel bleek dat er binnen de vereniging voldoende animo was om regelmatig te beachen.

Zeker tijdens de coronapandemie boden de beachvelden een mooie uitvalsbasis, omdat de regels in de buitenlucht nou eenmaal wat soepeler waren en zodoende kon er veelal gebruik gemaakt worden van de velden. Ook bleek al snel dat twee velden best wel weinig was en zodoende werd dit aantal dan ook in 2022 uitgebreid naar vier velden.