Met plezier schrijf ik dit eerste stukje voor de nieuwsbrief. Niet alleen omdat ik het prettig vind om iets te hebben waarmee we binnen onze vereniging weer actief informatie kunnen uitwisselen. Maar ook omdat ik de indruk heb dat er sinds onze bewogen ledenvergadering van 20 maart veel is gebeurd.

We hebben namelijk een succesvol buitentoernooi georganiseerd (met mooi weer!), we hebben een sponsor voor het Heren 2 team gestrikt, er is een leuk jeugdkamp georganiseerd, een jubileumfeest is onderweg en we hebben een nieuwe website, waarop we makkelijker berichten kunnen plaatsen en informatie kunnen aanpassen. En dan nu ook nog een nieuwsbrief.

Deze gebeurtenissen zijn allemaal door vrijwilligers tot stand gebracht. Waar ik enthousiast over ben, is dat zich na de ALV ook nieuwe vrijwilligers hebben gemeld – en ze blijken het ook nog leuk te vinden om in teamverband de vereniging te helpen.

Ik hoop dan ook dat hun resultaten een stimulans zullen vormen voor anderen om ook te kijken of zij met kleine taken kunnen helpen. Want ondanks dat ik enthousiast ben over de nu ingezette beweging, realiseer ik me terdege dat we nog een lange weg te gaan hebben. We zullen meer leden en geld nodig hebben om Touché uit de gevarenzone te krijgen en te houden. In een besloten deel van de website zal het bestuur een lijst onderhouden met diverse taken die uitgevoerd moeten worden. Daarmee krijg je ook een idee voor welke activiteiten we nog vrijwilligers zoeken. Door je op de website te registreren krijg je toegang tot deze lijst: https://www.touche86.nl/?page_id=412.

In de komende periode zal het bestuur via de nieuwe website en deze nieuwsbrief  je op de hoogte houden van het wel en wee van de vereniging.